Je důležité vědět

Jaké jsou celní předpisy?

V rámci limitu 6000 NOK se může bezcelně dovážet:

1 l alkoholických nápojů s obsahem alkoholu vyšším než 22 %, ale nejvýše 60 % a 1,5 l jiných alkoholických nápojů s obsahem alkoholu vyšším než 2,5 %, ale max. 22 %

NEBO

3 l Alkoholických nápojů s obsahem alkoholu vyšším než 2,5 %, ale max. 22 %

A

2 l piva s obsahem alkoholu víc než 2,5% nebo 2 l jiných alkoholických nápojů s obsahem alkoholu vyšším než 2,5 %, ale max. 4,7 %

To znamená, že se např. může dovézt 5 l piva, pokud je to jediný alkoholický nápoj.

Dále jen stručně: 200 ks cigaret nebo 250 g tabákových výrobků a 250 cigaretových papírků. Celkem 10 kg masa, masných výrobků a sýrů z EU států. 600 l pohonných hmot v sériově zabudovaných nádržích, 10 l v rezervním kanystru, …

 Pro osoby, které nedovážejí zádný tabák a tabákové výrobky platí od 1.7.2014 nová kvóta:  1 litr pálenky, 3 litry vína a 2 litry piva NEBO4,5 l vína a 2 l piva NEBO 6,5 litru piva

Velmi krásně je vše zobrazeno na stránkách  celního úřadu  http://www.toll.no/en/goods/alcohol-and-tobacco/quotas/

Pokud chcete proclít vyšší množství alkoholu nebo tabáku, než je limit, zde najdete ceny a další informace: http://www.toll.no/en/goods/alcohol-and-tobacco/simplified-customs-declaration/

Je omezen vývoz ryb z Norska?

 

Ministerstvo rybolovo dne 5.7.2017 vydalo nové předpisy. Nové nařízení vstoupí v platnost dne 1. ledna 2018.

Hlavními prvky nové právní úpravy jsou:

Zavedení systému registrace rybářských center a zavedením hlášení úlovků.

Kvóta se mění z 15 kg ryb a rybích produktů na 20 kg pro hosty v registrovaných turistických centrech a 10 kg pro všechny ostatní. Tedy např. turisty ubytované v soukromí nebo na cestě s obytným vozem

Možnost vývozu trofejní ryby navíc neplatí!!

Kvóta se mění tak, že se vztahuje na 7 dnů namísto 24 hodin.


Ministerstvo spolu s ředitelstvím pro rybolov v době, vedoucí ke vstupu platnosti nových pravidel 1. ledna 2018, vypracuje systém pro podávání zpráv a registrace.


Toto nové nařízení se vydává na základě nového zákona, který parlament přijal v červnu tohoto roku, a to otevírá novou cestu regulacew turistického odvětví rybolovu.

 Na sladkovodní ryby – jako losos, pstruh, siven a na ryby a rybí produkty, které byly prokazatelně (nutný doklad) zakoupeny u registrovaných živnostenských podniků, se toto omezení nevztahuje. K rybím produktům se počítají i zavařená tresčí játra nebo naložené či jinak upravené rybí hlavy a podobně.

 

Ministerstvo nyní odsouhlasilo další podrobnosti k provádění nového předpisu o registraci a vývozu ryb. Schválilo návrh rozšířit počet druhů ryb, jejichž úlovek se bude hlásit, na pět a hlášení bude probíhat jako počet ryb, ne kilo ryb.

Těchto pět druhů jsou: treska obecná, halibut, treska tmavá (keler), vlkouš a okouník.

Další informace budou následovat.

Také společnosti, na které se nevztahuje registrační povinnost, se mohou dobrovolně registrovat a tím pádem mohou nabídnout svým hostům, aby převezli přes hranici 20 kilogramů ryb nebo rybích produktů. Tzv. trofejní ryba spadá do limitu. Časový limit vývozu 7 dnů se nemění.

Znamená to. že musím zůstat minimalně 7 dnů pobytu?

NE. Váš pobyt může být klidně kratší. Jen další vývoz limitu je možný až za 7 dní od předcházejícího. Např. přiletíte na víkend a odletíte v pondělí. Pak se vrátíte ve středu, ale další vývoz je možný zase až v pondělí - tedy 7 dnů po předcházejícím.

 

Je možné kvótu dokoupit? NE. Dokoupit kvótu nebo proclít nadměrné množství ryb NELZE. Můžete si nakoupit ryby nad limit. Pokud je nakoupíte v obchodě - uschovejte pečlivě potvrzení od pokladny. Pokud je odkoupíte od živnostníka - potřebujete potvrzení o nákupu. Ať hlavně nezapomene uvést na fakturu číslo své licence. Při případné kontrole je to ověřováno. Uložte si tyto koupené ryby do jiné bedny, než ty vlastnoručně chycené.  Předejdete prípadným problémům při vážení. Pokuta při převozu nadměrného množství je 100 NOK za kilo plus zabavení veškerého úlovku.

 

****************************************************************************

Kde najdu více všeobecných informací o Norsku?

http://www.mzv.cz/wwwo/default.asp?ido=7662&idj=1&amb=57 velvyslanectví České rep. v Norsku

www.severskelisty.cz  - články, zajímavosti o severských zemích

www.norsko.cz  - základní informace

www.toll.no - norské celní předpisy

http://pocasi.divoch.cz/evropa.php?cc=NO - aktuální počasí

http://www.webkamerasinnorwegen.com/webcams.php - kamery v Norsku

www.visitnorway.com - oficiální norské stránky

www.rybolovnorsko.cz – rybářské fórum

www.inorsko.info  - informace a fotografie z Norska  

http://www.betisbaits.eu/ - nástrahy a tipy k rybolovu

https://www.fiskeridir.no/Fritidsfiske aktuální přepisy a zákony

 http://zerp.cz/forum/1/ – rybářské fórum

 

Nemám základní vybavení na rybolov, můzu si je někde půjčit?

 

Samozřejmě, nekteří majitelé mají pruty k zapůjčení, ale až na místě zjistíte, v jakém jsou stavu. Vybavení i auto si můžete půjčit už v ČR.  Obraťte se prímo na tuto adresu  http://www.rybolov-sever.com/pujcovna-rybarskeho-vybaveni

 

 

Jak dostanu podklady k cestě?

Informace a pokyny k cestě dostanete E-mailem.

 

Jak se cesta platí?

Podle toho, kde byla cesta rezervována, platí se převodem přímo na konto norských majitelů nebo v hotovosti na miste. Často je nutno předem uhradit zálohu – výše zálohy a termíny se dozvíte vždy při potvrzení rezervace. 

 

Jak cestovat s domácími zvířaty do Norska ?

 

Zvíře musí být označeno čipem nebo čitelným tetováním. Pokud čip nesplňuje standard ISO Standard 11784 nebo Přílohu A k ISO Standard 11785, je povinností majitele obstarat čtecí zařízení. Zvíře musí být očkováno proti vzteklině a musí být proveden serologický test protilátek na vzteklinu v laboratoři schválené EU. Krevní vzorek nesmí být odebrán dříve než 120 dnů po očkování a ne později než v poslední den platnosti očkování. Krevní zkouška nemusí být opakována, pokud je zvíře pravidelně přeočkováváno.

Odčervení musí být provedeno max. 10 dní před odjezdem z ČR a poté do 7 dnů pobytu v Norsku zopakováno. O obou odčervení (název přípravku a jeho množství ) musí být záznam v pase. Zvíře musí mít cestovní pas (modrý - EU) - ve kterém musí být uvedena identifikace zvířete a záznamy o veškerých očkování, odčerveních a o krevní zkoušce. Psi, kočky a fretky přijíždějící do Norska ze zemí EU (kromě Švédska) a jejich doklady musí být na hranicích předloženy ke kontrole – červená zóna.

Další informace získáte od Norského velvyslanectví v Praze: http://www.noramb.cz/

nebo v angličtině přímo na stránkách Norského úřadu pro bezpečnost potravin Mattilsynet: http://www.mattilsynet.no/english/import_export/pets

Pozor na zakázané rasy, mezi které patří i Československý vlčák https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/kjaledyr_og_konkurransedyr/hund/forbudte_hunder_raser.5704

 

Jaké cestovní doklady?
 
Ke vstupu do Norského království je třeba mít platný cestovní doklad: cestovní pas nebo občanský průkaz se strojově čitelnou zónou.
 
Co se změnilo vstupem ČR do Schengenského prostoru? 
 
Země Schengenu zavedly společnou vízovou politiku a dohodly se na zavedení účinných kontrol na svých vnějších hranicích. Vnitřní hranice z hlediska pohybu osob a zboží de facto neexistují. Lze však na nich po omezenou dobu obnovit kontroly tehdy, když si to vyžaduje zachování veřejného pořádku či vnitrostátní bezpečnosti. Protože vstup do jedné země Schengenu umožňuje cestování celou smluvní oblastí bez dalších hraničních kontrol, musí se na vnější hranici schengenského prostoru (to znamená i na hranicích na letištích) provést hraniční kontrola současně zástupně pro všechny země Schengenu. Celní předpisy jednotlivých zemí stále platí, celní kontroly se jen přesouvají ze státních hranic na jiná místa.


 
Jsou určeny minimální lovné míry i pro lov v moři?

 

Od roku 2010 platí minimální lovné míry. Např.:

   1. Halibut  80 cm 
   2. Treska  obecná
   A) severně od 64 ° s. š. 47 cm 
   B) na jih od 64 ° s. š. 40 cm 
   3. Treska jednoskvrnná 
   A) severně od 64 ° s. š. 44 cm 
   B) na jih od 64 ° s. š. 31 cm 
   4. 
 Štikozubec obecný 30 cm  .. atd. Celý seznam najdete zde http://www.lovdata.no/for/sf/fi/ti-20041222-1878-009.html

 ttps://www.fiskeridir.no/Fritidsfiske/Minstemaal

 

Potřebuji k oprávnění k řízení motorové lodi?

Od 1.5.2010 budou potřebovat osoby řídící loď a narození po 1.1.1980 oprávnění k řízení lodi, ktera je delší než 8 metrů anebo s motorem silnějším než 25 HP. Oprávnění pro řízení lodi vydané jakoukoli členskou zemí EU bude akceptováno.

 

 

Automatické mýto v Norsku


Norsko postupně zavádí nový systém výběru mýtného na nových silnicích, městských okruzích,v tunelech a dokonce i některé trajekty už také patří do systému. Od léta 2008 jsou na některých místech v provozu nové automatické mýtnice a každý rok přibývají další a další. Jejich průjezdem se zaznamená poznávací značka auta. Nové automatické stanice už dopředu varují cedulí "Do not stop" Nezastavujte. Prostě bránou jen projedete.

Je několik možností,jak mýtné uhradit:

1. AutoPASS

Systém AutoPASS připomíná naše mýtné pro kamiony (nebo chystané e-viněty pro dálniční poplatek). Jedná se o krabičku - čip, kterou v autě umístíte u zrcátka nebo za přední sklo. Pro zřízení Autopassu musíte nejdříve uzavřít smlouvu s některou ze společností, která čipy půjčuje, založit účet a zaplatit dopředu  sumu, ze které se pak bude mýtné odečítat. Za zapůjčení čipu se platí vratná záloha 200 NOK.

S krabičkou AutoPASS pak můžete volně projíždět mýtnými branami v pruhu označeném stejnojmenným nápisem. Při poklesu částky pod 75% kreditu je vám také zaslána nová faktura pro dobití kreditu. Po odjezdu z Norska můžete krabičku vrátit tam, kde jste si ji půjčili. Nezapomeňte také vypovědět smlouvu. Tento systém se vyplatí při pobytu delším než dva měsíce!!!

Zapůjčení čipu nabízí několik různých společností, najdete je na internetu. Bohužel většina informací není v češtině. Krabičky si můžete objet u operátorů označených hvězdičkou zde http://www.autopass.no/en/toll-road-operators

V Oslu můžete smlovu uzavřít a čip dostanete na benzínkách Esso. Čip se dá používat pro placení mýtného skoro po cele Skandinávii i ve Švédsku a Dánsku, dokonce se dá takhle zaplatit i některé trajektové spoje z Německa do Švédska info www.easygo.com  . Chip je povinný pro auta nad 3,5 t. Vyjímku tvoří obytné vozy a vozy, které jsou používány pouze soukromě.


2. Registrace přes Internet

Další možnost platby, a pro nás turisty ta nejjednodušší, je platba pro návtěvníky – visitors payment - registrace vašeho vozidla a kreditní karty přes internet

info: http://www.autopass.no/visitors-payment

registrace: https://www.epcplc.com/rental


Registrace vozidla a pak platba faktur, které obdržíte mailem nebo poštou. Způsob komunikace si zvolíte u registrace. Ta je také česky. U registrace uvedete také, zda je auto vaše a nebo z půjčovny a v tomto případě doplníte také datum pobytu v Norsku. Faktury budou totiž pak zasílány vám na zaregistrovanou adresu a ne majiteli auta (např. Půjčovnu) Zaregistrujete se na zde: https://www.epcplc.com/rental vpravo nahoře si zvolte jazyk, je tam i čeština. Nejdříve si vytvoříte svůj účet, přidáte auto – vyplníte SPZ a zda je auto vaše nebo půjčené. Nově je zaváděno rozdělení vozidel podle znečišťování životního prostředí. 

Mýtné poplatky budou vycházet z environmentálních parametrů každého jednotlivého vozidla

Přijde vám potvrzovací mail – kontrolujte si také SPAM. Poté se na svůj účet přihlásíte kdykoliv na https://www.epcplc.com/cs/login .

Na této stránce si také můžete rovnou zvolit způsob platby faktur. EPC má pro tyto platby zřízené účty v 18 zemích, i v ČR. Odpadá tedy drahá platba do zahraničí. V 17 jazycích jsou rozesílány faktury, ostatní státy je obdrží v angličtině. Faktury jsou kdykoliv k nahlédnutí na vašem účtu a kromě toho je také obdržíte mailem nebo poštou.

Na faktuře je cena přepočítana do měny státu, fotografie při přejezdu a rozpis přejezdů.

K platbám nejsou žádné poplatky navíc, pouze pokud nezaplatíte, bude vám částka navýšena o 300 NOK, pak o 200 Nok a pak bude vymáhána soudní cestou. Pokud máte reklamace, musíte nejdříve fakturu zaplatit a pak teprve reklamovat.

Způsob platby při registraci můžete kdykoliv změnit. Při registraci vaší platebni karty vám bude příslušná částka rovnou stržena.


Více informací najdete zde https://www.epcplc.com/cs/norwegian_road_tolls

Do 85 dnů po prvním projezdu byste měli dostanet vyúčtování

Seznam automatických mýtných stanic v Norsku

http://www.autopass.no/AutoPASS


Oficiální informace jsou v angličtině na stránkách norské správy silnic www.vegvesen.no a www.autopass.no v několika jazycích.

Způsob platby, kdy jste zaregistrovali vaši kartu a auto a byla vám stržena záloha už není možný.


3. Nic

Pokud nebudete dělat vůbec nic, nikde se nezaregistrujete, přesto vám (majiteli auta) někdy domů přijde faktura na průjezdy. Je jen na vás, zda práci při vyhledávání svou registrací usnadníte.

 V celém Norsku už je jen jedna mýtná stanice, kde se platí v hotovosti na místě, a to je Atlantický tunel mezi Averoy a Kristiansundem. Pokud zde projedete bez placení, dostanete k normální platbě pokutu 300 NOKPřeji vám krásnou a nekomplikovanou cestu.

 

Poskytované informace mají informativní charakter a vzhledem k možným změnám doporučuji před cestou kontaktovat zastupitelský úřad .